Kontakt Z kurs og få svar på dine spørgsmål

Når du tager kontakt til Z kurs, sker det i fuld fortrolighed.

Forløb og samtaler:

Kontakt Mikkel Abildgaard på tlf. 61 43 70 20 eller via mail på ma@zkurs.dk.

Administration:

Kontakt kontoret via mail på zkurs@zkurs.dk
Adressen kan også anvendes til sikker mail.

Find vores fysiske lokation i Holstebro:

 

Samarbejdspartnere