Beskæftigelse og Omsorg, Børn og Familie

Beskæftigelse

Vi leverer målrettede individuelt tilpassede forløb.

 • Mentorforløb efter LAB loven
 • Udskrivningsmentor/koordinator
 • Ledsagelse ifm. borgere, der er svært kontaktbare 
 • Funktionsevnebeskrivelser
 • Beskæftigelsesrettede kurser og for forløb

Tag en snak med Mikkel om vores muligheder for at hjælpe Jer.

 

Omsorg voksne

 • Bostøtteordning
 • Kontaktperson for tidligere anbragte unge mellem 18 og 22 år - Serviceloven § 76
 • Støtte-kontaktperson for voksne - Serviceloven § 85
 • Boligløsning for voksne - Serviceloven § 85

Tag en snak med Mikkel om vores muligheder for at hjælpe Jer.

 

Omsorg børn, unge og familie

 • Forebyggende indsats til barnet, den unge eller familien - Serviceloven § 11
 • Børnefaglig undersøgelse, paragraf 50 undersøgelse - Serviceloven § 50
 • Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet - Serviceloven § 52
 • Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer - Serviceloven § 52
 • Støtte-kontaktperson for børn og unge - Serviceloven § 52
 • Støtteperson til forældremyndighedsindehaver ifm. anbringelse uden for hjemmet - Serviceloven § 54
 • Børnesamtaler ved anbringelse uden for hjemmet - Serviceloven § 70
 • Støttet eller overvåget samvær - Serviceloven § 71
 • Afløsning i hjemmet - Serviceloven § 84

Tag en snak med Mikkel om vores muligheder for at hjælpe Jer.