Håndtering af mistrivsel og stress blandt personalet kan ses på budgettet og i øjnene på dine ansatte

Gennem samtaler og undervisning i Z kurs får I overblik, ro og viden samt genvinder kontrollen så I igen får ro til at træffe kvalificerede beslutninger.

I vil få et indgående kendskab til det biologiske og dermed naturlige fundament som stress hviler på. Således bliver I i stand til at spotte og håndtere mistrivsel samt negativt stressede medarbejdere, så I kan bygge bro mellem arbejdsområde og individer, der er med til at sikre en vedvarende effektivitet, uden stress-sygemeldte medarbejdere med massiv udgift til følge, samt et nederlag for den sociale profil i virksomheden.

Hvordan forgår det?

Opstart: Ved første møde vil fokus være at forstå de elementer, der er spil og som enten er et udtryk for stress eller er noget af baggrunden for den stessede tilstand.
Efterfølgende aftales det kommende forløb. Herunder hvilke ledere og mellemledere, der skal i et konkret individuelt samtale- og undervisningsforløb.

Arbejdsfase: Vi mødes i et fast interval afhængigt af behovet.Fokus ligger på at gå fra forståelse af problemet til at finde og implementere løsningen.

Afslutning: Forløbet sluttes af med en fælles evaluering, hvor eventuel løbende sparring med fokus på fastholdelse og vedligeholdelse kan aftales.

Hvad får du/I ud af det?

Når I har været gennem et samtale og undervisnings-forløb hos os, så har I etableret et fundament, hvor I ved:

  • Hvilke processer i et menneskeliv, der skaber stress og kaos i både arbejdsliv og privatliv. 
  • Hvordan I ændrer kurs i fremtiden, før udfordringerne bliver ødelæggende.
  • Hvordan I spotter stress og mistrivsel samt iværksætter konkrete løsningsstrategier.
  • I skaber en balance mellem arbejdsliv og privatliv, hvor virksomhedens udfordringer ikke bliver privatlivets udfordringer.

Hvor lang tid tager det?

Forløb er altid individuelle og afhænger af udfordringernes karakter. I skal forvente at afsætte ét indledende møde med os, samt 3-5 møder efterfølgende. Et samlet forløb kan have en tidsudstrækning mellem 4 og 12 uger.

Vi ser ofte, at de forløb vi har afsluttet erstattes af en månedlig eller kvartals session, hvor der er fokus på balance mellem privatliv og arbejdsliv, supervision samt generelt overblik over udfordringer og stressniveau.

Priser

1 session     640 DKK

Hvis vi holder samtalerne hos Jer:

Så afregnes kørsel efter statens almindelige takster.