Paragraf 11 samtaler når I har travlt.

Forskning viser, at en tidlig forebyggende indsats gavner børnene og deres familier både på kort og på langt sigt, derudover, så er der også store faglige og økonomiske gevinster ved at investere i tidlige forebyggende indsats.

Via servicelovens § 11 stk.3 tilbud er der skabt mulighed for lettere at hjælpe familier med mindre støttebehov, men som kræver et længerevarende og mere konkret rådgivningstilbud, end hvad der kan ydes som åben anonym rådgivning .Dermed kan kommunerne give et tilbud til forældrene om et afgrænset forebyggende forløb, uden at der bliver truffet en afgørelse efter servicelovens § 50.

Vi kan tilbyde kommunerne at varetage Servicelovens § 11 stk.3 tilbud, når kommunens egne ressourcer er bundet i andre opgaver.

Indhold

  • Opstartsmøde med rådgiver og familie
  • 10-12 samtaler med familen/barnet
  • Afslutningsmøde
  • Afsluttende statusrapport

Pris pr. forløb:

9.695,-kr

Hvis samtalerne ikke holdes hos os, så afregnes kørsel efter statens almindelige takster.