Faglige fyrtårne

Udvalgte borger- og beskæftigelsesrettede områder

 • Psykiatri
  • Psykiatriske problemstillinger, diagnoser, dobbeltdiagnoser, før, under og efter indlæggelse
 • Misbrug
  • Afklaring, håndtering støtte ift. misbrugsbehandling og i særlige tilfælde konkret misbrugsbehandling
 • Fysiske lidelser og nedslidning
  • Smertehåndtering herunder særligt fokus på at lytte til, forstå og tage hensyn til signaler fra kroppen, støtte ift. fremmøde hos behandler, motivation ift. praktikafprøvninger etc.
 • Trivsel
  • Optimering af livsvilkår
 • Familiekonsulenter med speciale i tunge opgaver
  • Nybagte familier og tidligere kendte familier
 • Funktionsbeskrivelser
  • Konkret beskrivelse af udfordringer i hjemmet og/eller andre steder af praktisk/fysisk karakter
 • Flygtninge
  • Modtagelse, PTSD/traume, undervisning rettet mod modulprøver, klargøring til arbejdsmarkedet og IGU indsats
 • Veteraner
  • PTSD forløb