Eksperthjælp til spidsbelastninger

Paragraf 11 samtaler.

Vi kan tilbyde kommunerne at varetage Servicelovens § 11 stk.3 tilbud, når kommunens egne ressourcer er bundet i andre opgaver.

Læs mere.

 

Lovpligtige børnesamtaler i anbringelsessager.

Få hjælp til at afholde samtalerne med Jeres anbragte børn og unge udenfor hjemmet, på institution eller i plejefamilie.

Læs mere.

 

Forældrevejledning i normalt fungerende familier med udfordrede børn.

Vi kan hjælpe med en fremskudt og kortvarig indsats, der har til formål at afhjælpe udfordringer i familier med dysfunktionelle børn.

Læs mere.