Beskæftigelsesrettede kurser og forløb

Hvis du kan sige ja tak til:

Massiv beskæftigelsesorienteret udvikling, der bygger på en dybt forankret faglighed og 11 års erfaring.

Indsats opbygget omkring præcise mål der efterfølgende tydeliggøres gennem velformulerede og beskrivende rapporter​.

Så er Z kurs et godt match til dine borgere.
 

Z kurs har et bredt korps af mentorer, lærere, coaches, terapeuter, som varetager særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb i henhold til integrationsloven samt Lov om Aktiv Beskæftigelse, LAB.

Kurser/forløb

Gruppeforløb til borgere med samme type problemstillinger. Disse forløb tager oftest udgangspunkt i en opsplitning mellem gruppesessioner (spejling/aktion/reaktion) og enkeltsessioner (refleksion/bearbejdning/læring/planlægning). Fokus er, afhængigt af specifikt indhold, rettet mod at kunne være "sig selv" i det fælles rum uden at skulle forholde sig til godt/skidt eller rigtig/forkert.

Gevinst for rådgiver/kommune

 • Forløb med beskrevet målsætning, progressionsforventning og metodebeskrivelser
 • Konkrete forbedringer i borgerens tilstand således at en beskæftigelsesrettet indsats bliver mulig
 • Sammenlignelig indsats pga. flere deltagere

Gevinst for borger

 • Spejlingsmuligheder i de andre deltagere
 • Håndtering af problematisk adfærd eller indskrænket handlefrihed
 • Konkrete handlemuligheder

Pris

 • Starter ved 3.800 DKK pr. person for et forløb over 6 uger
  • 12 timer gruppesessioner
  • 6 timer enkeltsessioner