Beskæftigelses-rettede sociale indsatser til kommunale samarbejdspartnere

Hvis du kan sige ja tak til:

Massiv beskæftigelsesorienteret udvikling, der bygger på en dybt forankret faglighed og massive erfaringer siden opstarten i 2007.

Indsats opbygget omkring præcise mål der efterfølgende tydeliggøres gennem velformulerede og beskrivende rapporter​.

Så er Z kurs et godt match til dine borgere.
 

Z kurs har et bredt korps af mentorer, lærere, coaches, terapeuter, som varetager særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb i henhold til integrationsloven samt Lov om Aktiv Beskæftigelse, LAB.

Mentorindsats

Vi leverer altid en fagligt opimeret mentorindsats, der tager udgangspunkt i en klart formuleret fælles målsætning således at rådgiver, kommune og borger altid kan orientere sig omkring udviklingen.

Gevinst for rådgiver/kommune

 • Indgående beskrivelse af problematik og udvikling ud fra en fast skabelon (hver tredje måned)
 • Konkrete forslag til videre indsats
 • Kortere sagsbehandlingstid med et markant løftet resultat
 • Højnet samarbejdsniveau mellem borger og rådgiver
 • Reduceret samlet sagstid

Gevinst for borger

 • Overblik over egne udfordringer samt håndtering af de mest hæmmende problematikker (beskæftigelsesrettet)
 • Hjælp til konstruktiv strategi omkring samarbejde med rådgiver/kommune
 • Evne til i højere grad at håndtere eget liv
 • Højnet livskvalitet
 • Forkortet vej mod beskæftigelse
 • reduceret risiko for tilbagefald