Beskæftigelses-rettet social indsats der virker.

Beskæftigelsesrettede mentoropgaver i kommuner.

Herunder særligt fokus på ressourceforløb, kontanthjælp på særlige vilkår samt integrationsforløb og misbrugsproblematikker. Vi er vant til at arbejde med udsatte borgere ud fra et kvalificerende mestringsperspektiv. Således er I sikre på, at der er fokus på højnelse af borgerens muligheder for at varetage eget liv samt beskæftigelse.

Læs mere.

 

Funktionsbeskrivelser

Med en konkret funktionsbeskrivelse får både rådgiver, borger og jobkonsulent en grundig indsigt i borgerens forcer og konkrete begrænsninger. 
Anvendes ofte som en del af grundlaget i rehabiliteringssager o.l. 

Læs mere.

 

Beskæftigelsesrettede kurser og forløb

Gruppeforløb til borgere med samme type problemstillinger. Disse forløb tager oftest udgangspunkt i en opsplitning mellem gruppesessioner (spejling/aktion/reaktion) og enkeltsessioner (refleksion/bearbejdning/læring/planlægning).

Læs mere.